Propozice

index1


SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON

index

11. ročník závodu horských kol kolem přehrady

Slezská Harta

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta, Hlavní partner: Moravskoslezský kraj
Termín: sobota 10. června 2023

 

Klasifikace:

Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu.

 

Tratě:

– CROSS KANEC závod na 65 km (terén 65%, asfalt 35%), převýšení 1659 m
– CROSS LONČÁK závod na 38 km (terén 60%, asfalt 40%), převýšení 817 m
– CROSS SELE závod pro závodníky do 15 let

 

Kategorie:

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas
zákonného zástupce.

Počet účastníků omezen na 500 závodníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií při nedostatečné účasti.

 

CROSS KANEC

P1 Profi muži nad 18 let (závodník s licencí)
P2 Profi ženy nad 18 let (závodník s licencí)

K1 Kadeti 15-16 let
K2 Junioři 17-18 let
K3 Muži 19-39 let
K4 Muži 40-49 let
K5 Muži 50+

K6 Kadetky 15-16 let
K7 Juniorky 17-18 let
K8 Ženy 19-39 let
K9 Ženy 40+

 

CROSS LONČÁK

 

L1 Kadeti 15-16 let
L2 Junioři 17–18 let
L3 Muži 19-39 let
L4 Muži 40-49
L5 Muži 50+
L6 Kadetky 15-16 let
L7 Juniorky 17-18 let
L8 Ženy 19-39 let
L9 Ženy 40+

CROSS SELE

H13 starší žáci                         13-14 let (2008-2009)
D13 starší žákyně                    13-14 let (2008-2009)
H11 mladší žáci                        11-12 let (2010-2011)
D11 mladší žákyně                   11-12 let (2010-2011)
H9 starší mini žáci                   9-10 let (2012-2013)
D9 starší mini žákyně              9-10 let (2012-2013)
H7 mladší mini žáci                   7-8 let (2014-2015)
D7 mladší mini žákyně              7-8 let (2014-2015)
H5 předškoláci chlapci              5-6 let (2016-2017)
D5 předškoláci dívky                 5-6 let (2016-2017)
H3 nejmladší chlapci                 1-4 roky (2018+)
D3 nejmladší dívky                    1-4 roky (2018+)

 

Přihlášky:

Elektronickou cestou v on-line formuláři: https://timechip.cz/registrace/slezska-harta-bike-maraton/2023/8
Přihlášky na dětský závod CROSS SELE pouze na místě v den závodu!

Uzávěrka přihlášek + startovné:

do pátku 2. 6. 2023:
CROSS KANEC – 500,- Kč
CROSS LONČÁK – 400,- Kč

Přihlášení na místě + startovné:
CROSS KANEC – 700,- Kč
CROSS LONČÁK – 700,- Kč
CROSS SELE – ZDARMA

Přihlášky na dětský závod CROSS SELE pouze na místě v den závodu!

Startovné je uhrazeno a jeho výše je platné, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na
účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

Úhradu startovného proveďte:
a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100
b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli
V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím e-mailu.
Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč

 

Časomíra a výsledky:

Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem. Na trase závodu budou umístěny
mezičasy. Na trase CROSS KANEC dva mezičasy, na trase CROSS LONČÁK dva mezičasy.
Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů
V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován!
Start a cíl:
Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E)
Občerstvení:
CROSS KANEC – 3 občerstvovací stanice
CROSS LONČÁK – 2 občerstvovací stanice

 

Ceny:

Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry a dárkové koše (CROSS KANEC, CROSS
LONČÁK).
Kategorie CROSS SELE – dárkové balíčky, medaile

Finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí:

 

CROSS KANEC

Muži                                                   Ženy
1. místo – 5 000,-                               Kč 1. místo – 2 000,- Kč
2. místo – 3 000,-                               Kč 2. místo – 1 500,- Kč
3. místo – 2 000,-                               Kč 3. místo – 1 000,- Kč

CROSS LONČÁK

Muži                                                   Ženy
1. místo – 3 000,-                               Kč 1. místo – 2 000,- Kč
2. místo – 2 000,-                              Kč 2. místo – 1 500,- Kč
3. místo – 1 500,-                               Kč 3. místo – 1 000,- Kč

Podmínky účasti:
Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné
přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:
“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s
bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu
veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli
nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat
šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u
pořadatelů na trati.
Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných 
instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání

informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.”
Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetím stranám.

 

Prezentace:

Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E)

Časový harmonogram:

7:30 – 9:30 hod            Prezentace
10:20 hod                     Seznámení s trasou závodu
10:30 hod                     Start hlavního závodu, CROSS KANEC
10:50 hod                     Start závodu CROSS LONČÁK
11:00 hod                     Start dětského závodu CROSS SELE
15:00 hod                     Vyhlášení vítězů
15:30 hod                     Losování cen – tombola

Trasa CROSS KANEC (70 km):

Start v 10:30 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)
U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most – Venušina sopka – Mezina –
Bruntálský les – Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Horní Benešov – Staré Heřminovy – Slezská Harta – Bílčický
lom – kolem vrcholu Velký Roudný – Roudno – Nová Pláň. Značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné
svislé, bílé fábory.

Trasa CROSS LONČÁK (40 km):

Start v 10:50 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)
U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most – Dlouhá Stráň – Razová –
Vápenná Pec – Leskovec nad Moravicí – hráz Slezská Harta – kolem Velkého Roudného – Roudno – Nová Pláň.
Značení žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory.

Trasa CROSS SELE

Start v 11:00 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)

 

Kontakt:

Mikroregion Slezská Harta
Leskovec nad Moravicí č. p. 204
793 68 Dvorce
www.bikemaraton-slezskaharta.