Propozice

index1


SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON

index

11. ročník závodu horských kol kolem přehrady

Slezská Harta

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta, Hlavní partner: Moravskoslezský kraj

Termín: sobota 17. září 2022

Klasifikace:

          Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu.

Tratě:

          – CROSS KANEC závod na 70 km (terén 80%, asfalt 20%), převýšení (stoupání 1659 m. klesání 1756 m)
          – CROSS LONČÁK závod na 40 km (terén 70%, asfalt 30%), převýšení (stoupání 827 m, klesání 894 m)
          – CROSS SELE závod pro závodníky do 15 let

Kategorie:

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas zákonného zástupce.

Počet účastníků omezen na 500 závodníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií při nedostatečné účasti.

         CROSS KANEC

 • P1 Profi muži nad 18 let (závodník s licencí)
 • P2 Profi ženy nad 18 let (závodník s licencí)
 • K1 Kadeti 15-16 let
 • K2 Junioři 17-18 let
 • K3 Muži 19-39 let
 • K4 Muži 40-49 let
 • K5 Muži 50+
 • K6 Kadetky 15-16 let
 • K7 Juniorky 17-18 let
 • K8 Ženy 19-39 let
 • K9 Ženy 40+

         CROSS LONČÁK

 • L1 Kadeti 15-16 let
 • L2 Junioři 17–18 let
 • L3 Muži 19-39 let
 • L4 Muži 40-49
 • L5 Muži 50+
 • L6 Kadetky 15-16 let
 • L7 Juniorky 17-18 let
 • L8 Ženy 19-39 let
 • L9 Ženy 40+

         CROSS SELE

 • H13 starší žáci 13-14 let (2008-2009)
 • D13 starší žákyně 13-14 let (2008-2009
 • H11 mladší žáci 11-12 let (2010-2011)
 • D11 mladší žákyně 11-12 let (2010-2011)
 • H9 starší mini žáci 9-10 let (2012-2013)
 • D9 starší mini žákyně 9-10 let (2012-2013)
 • H7 mladší mini žáci 7-8 let (2014-2015)
 • D7 mladší mini žákyně 7-8 let (2014-2015)
 • H5 předškoláci chlapci 5-6 let (2016-2017)
 • D5 předškoláci dívky 5-6 let (2016-2017)
 • H3 nejmladší chlapci 1-4 roky (2018+)
 • D3 nejmladší dívky 1-4 roky (2018+)

          Informace o trasách

 • H3,D3 – 200 m silnice
 • H5,D5 – 600 m silnice, terén
 • H7,D7 – 1200 m silnice, terén
 • H9,D9 – 2000 m silnice, terén
 • H11, D11 – 5 km silnice, terén
 • H13,D13 – 8 km, silnice, terén

Přihlášky:

Elektronickou cestou v on-line formuláři: ZDE
Přihlášky na dětský závod CROSS SELE pouze na místě v den závodu!

Uzávěrka přihlášek + startovné:

do pátku 9. 9. 2022:

CROSS KANEC – 500,- Kč
CROSS LONČÁK – 400,- Kč

Přihlášení na místě + startovné:

CROSS KANEC – 700,- Kč
CROSS LONČÁK – 700,- Kč
CROSS SELE – ZDARMA

Přihlášky na dětský závod CROSS SELE pouze na místě v den závodu!

Startovné je uhrazeno a jeho výše je platné, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

Úhradu startovného proveďte:
          a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100
          b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli
          V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím e-mailu.
          Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.

          V případě neúčasti se startovné nevrací.

          V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč

Časomíra a výsledky:

Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem. Na trase závodu budou umístěny mezičasy. Na trase CROSS KANEC dva mezičasy, na trase CROSS LONČÁK dva mezičasy. Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů

V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován!

Start a cíl:

          Nová Pláň, naproti půjčovny lodiček a šlapadel (kotviště Nová Pláň); (49.9246758N, 17.4775933E)

Občerstvení:

          CROSS KANEC – 3 občerstvovací stanice
          CROSS LONČÁK – 2 občerstvovací stanice

Ceny:

          Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry a dárkové koše (CROSS KANEC, CROSS LONČÁK).

          Kategorie CROSS SELE – dárkové balíčky, medaile

Finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí:

CROSS KANEC

Muži

1. místo – 5 000,- Kč
2. místo – 3 000,- Kč
3. místo – 2 000,- Kč 

 Ženy

1. místo – 2 000,- Kč
2. místo – 1 500,- Kč
3. místo – 1 000,- Kč

CROSS LONČÁK

Muži

1. místo – 3 000,- Kč
2. místo – 2 000,- Kč
3. místo – 1 500,- Kč

Ženy

1. místo – 2 000,- Kč
2. místo – 1 500,- Kč
3. místo – 1 000,- Kč

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu.Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěnépřihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.”

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Prezentace:

          Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E)

Časový harmonogram:

          7:30 – 9:30 hod Prezentace
          10:20 hod Seznámení s trasou závodu
          10:30 hod Start hlavního závodu, CROSS KANEC
          10:50 hod Start závodu CROSS LONČÁK
          11:00 hod Start dětského závodu CROSS SELE
          15:00 hod Vyhlášení vítězů
          15:30 hod Losování cen – tombola

Trasa CROSS KANEC (70 km):

          Start v 10:30 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)
U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most –  Venušina sopka – Mezina – Bruntálský les – Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Horní Benešov – Staré Heřminovy – Slezská Harta – Bílčický lom – kolem vrcholu Velký Roudný – Roudno – Nová Pláň. Značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, bílé fábory.

Trasa CROSS LONČÁK (40 km):

          Start v 10:50 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)
U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most – Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Leskovec nad Moravicí – hráz Slezská Harta – kolem Velkého Roudného – Roudno – Nová Pláň. Značení žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory.

Trasa CROSS SELE

          Start v 11:00 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)
          Trasy závodu kategorie CROSS SELE budou upřesněny během měsíce srpna.

Kontakt:

Mikroregion Slezská Harta
Leskovec nad Moravicí č. p. 204
793 68 Dvorce
www.bikemaraton-slezskaharta.cz