Propozice

index1


SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON

index

12. ročník závodu horských kol kolem přehrady

Slezská Harta

SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON 

 1. ročník závodu horských kol kolem přehrady  Slezská Harta 

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta, Hlavní partner: Moravskoslezský kraj 

Termín: sobota 10. června 2023 

Klasifikace: 

Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu. Závod je určen pro horská nebo krosová kola.  

Tratě: 

– CROSS KANEC závod na 70 km (terén 65%, asfalt 35%), převýšení 1659 m 

– CROSS LONČÁK závod na 40 km (terén 60%, asfalt 40%), převýšení 817 m 

– CROSS SELE závod pro závodníky do 15 let 

Kategorie: 

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas  zákonného zástupce. 

Počet účastníků omezen na 500 závodníků. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií při nedostatečné účasti. 

CROSS KANEC 

P1 Profi muži nad 18 let (závodník s licencí) 

P2 Profi ženy nad 18 let (závodník s licencí) 

K1 Kadeti 15-16 let  

K2 Junioři 17-18 let 

K3 Muži 19-39 let 

K4 Muži 40-49 let 

K5 Muži 50+ 

K6 Kadetky 15-16 let 

K7 Juniorky 17-18 let 

K8 Ženy 19-39 let 

K9 Ženy 40+ 

CROSS LONČÁK  

L1 Kadeti 15-16 let 

L2 Junioři 17–18 let 

L3 Muži 19-39 let 

L4 Muži 40-49 

L5 Muži 50+ 

L6 Kadetky 15-16 let 

L7 Juniorky 17-18 let 

L8 Ženy 19-39 let 

L9 Ženy 40+

CROSS SELE 

H13 starší žáci 13-14 let (2009-2010) 

D13 starší žákyně 13-14 let (2009-2010) 

H11 mladší žáci 11-12 let (2011-2012) 

D11 mladší žákyně 11-12 let (2011-2012) 

H9 starší mini žáci 9-10 let (2013-2014) 

D9 starší mini žákyně 9-10 let (2013-2014) 

H7 mladší mini žáci 7-8 let (2015-2016) 

D7 mladší mini žákyně 7-8 let (2015-2016) 

H5 předškoláci chlapci 5-6 let (2017-2018) 

D5 předškoláci dívky 5-6 let (2017-2018) 

H3 nejmladší chlapci 1-4 roky (2019+) 

D3 nejmladší dívky 1-4 roky (2019+) 

Přihlášky: 

Elektronickou cestou v on-line formuláři: https://timechip.cz/registrace/slezska-harta-bike-maraton/2023/8 Přihlášky na dětský závod CROSS SELE pouze na místě v den závodu! 

Uzávěrka přihlášek + startovné: 

do pátku 2. 6. 2023: 

CROSS KANEC – 500,- Kč 

CROSS LONČÁK – 400,- Kč 

Přihlášení na místě + startovné: 

CROSS KANEC – 700,- Kč 

CROSS LONČÁK – 700,- Kč 

CROSS SELE – ZDARMA 

Přihlášky na dětský závod CROSS SELE pouze na místě v den závodu! 

Startovné je uhrazeno a jeho výše je platné, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na  účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli. 

 1. Úhradu startovného proveďte:  

  1. a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100, pro platbu ze zahraničí

  IBAN: CZ38 0100 0000 8669 6614 0287

  BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX

  1. b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli 

V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím e-mailu.  Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení. 

V případě neúčasti se startovné nevrací.  

V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč

Časomíra a výsledky: 

Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem.  

Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů  V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován! Po ukončení závodu je nutné čip  odevzdat pořadateli.  

Start a cíl: 

Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E) 

Občerstvení: 

CROSS KANEC – 3 občerstvovací stanice 

CROSS LONČÁK – 2 občerstvovací stanice 

Ceny: 

Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry a dárkové balíčky (CROSS KANEC, CROSS  LONČÁK). 

Kategorie CROSS SELE – drobné balíčky, medaile pro všechny účastníky, pro první tři v kategorii pak dárkový  balíček a mini pohárek.  

Finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí: 

CROSS KANEC 

Muži Ženy 

 1. místo – 5 000,- Kč 1. místo – 2 000,- Kč 
 2. místo – 3 000,- Kč 2. místo – 1 500,- Kč 
 3. místo – 2 000,- Kč 3. místo – 1 000,- Kč 

CROSS LONČÁK 

Muži Ženy 

 1. místo – 3 000,- Kč 1. místo – 2 000,- Kč 
 2. místo – 2 000,- Kč 2. místo – 1 500,- Kč 
 3. místo – 1 500,- Kč 3. místo – 1 000,- Kč 

Podmínky účasti: 

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. 

Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné  přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení: 

“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s  bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu  veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli  nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat  šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u  pořadatelů na trati. 

Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání  informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.” 

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody  způsobené třetím stranám. 

Prezentace: 

Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E) 

Časový harmonogram: 

7:30 – 9:30 hod Prezentace 

10:20 hod Seznámení s trasou závodu 

10:30 hod Start hlavního závodu, CROSS KANEC 

10:50 hod Start závodu CROSS LONČÁK 

11:00 hod Start dětského závodu CROSS SELE 

15:00 hod Vyhlášení vítězů 

15:30 hod Losování cen – tombola  

Trasa CROSS KANEC (70 km): 

Start v 10:30 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E) 

U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most – Venušina sopka – Mezina – Bruntálský les – Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Horní Benešov – Staré Heřminovy – Slezská Harta – Bílčický  lom – kolem vrcholu Velký Roudný – Roudno – Nová Pláň. Značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné  svislé, bílé fábory. 

Trasa CROSS LONČÁK (40 km): 

Start v 10:50 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E) 

U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most – Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Leskovec nad Moravicí – hráz Slezská Harta – kolem Velkého Roudného – Roudno – Nová Pláň.  Značení žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory. 

Trasa CROSS SELE 

Start v 11:00 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E) 

Kontakt: 

Mikroregion Slezská Harta 

Leskovec nad Moravicí č. p. 204 

793 68 Dvorce 

www.bikemaraton-slezskaharta.cz