Propozice

index1


SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON

index

13. ročník závodu horských kol kolem přehrady

Slezská Harta

SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON
13. ročník závodu horských kol kolem přehrady
Slezská Harta

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta, Hlavní partner: Moravskoslezský kraj, generální partner: SMOLO

Termín: sobota 8. června 2024

Klasifikace:

Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu. Závod je určen pro horská nebo krosová kola.

Tratě:

– CROSS KANEC závod na 70 km (terén 65%, asfalt 35%), převýšení 1659 m

– CROSS LONČÁK závod na 40 km (terén 60%, asfalt 40%), převýšení 817 m

– CROSS SELE závod pro závodníky do 15 let

Kategorie:

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas zákonného zástupce.

Počet účastníků omezen na 500 závodníků (400 dospělí, 100 děti).

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií při nedostatečné účasti.

CROSS KANEC

P1 Profi muži nad 18 let (závodník s licencí)
P2 Profi ženy nad 18 let (závodník s licencí)

K1 Kadeti 15-16 let
K2 Junioři 17-18 let
K3 Muži 19-39 let
K4 Muži 40-49 let
K5 Muži 50+

K6 Kadetky 15-16 let
K7 Juniorky 17-18 let
K8 Ženy 19-39 let
K9 Ženy 40+

CROSS LONČÁK

L1 Kadeti 15-16 let
L2 Junioři 17–18 let
L3 Muži 19-39 let
L4 Muži 40-49
L5 Muži 50+

L6 Kadetky 15-16 let
L7 Juniorky 17-18 let
L8 Ženy 19-39 let
L9 Ženy 40+

CROSS SELE

H13 starší žáci 13-14 let (2010-2011)
D13 starší žákyně 13-14 let (2010-2011)
H11 mladší žáci 11-12 let (2012-2013)
D11 mladší žákyně 11-12 let (2012-2013)
H9 starší mini žáci 9-10 let (2014-2015)
D9 starší mini žákyně 9-10 let (2014-2015)
H7 mladší mini žáci 7-8 let (2016-2017)
D7 mladší mini žákyně 7-8 let (2016-2017)
H5 předškoláci chlapci 5-6 let (2018-2019)
D5 předškoláci dívky 5-6 let (2018-2019)
H3 nejmladší chlapci 1-4 roky (2020+)
D3 nejmladší dívky 1-4 roky (2020+)

Přihlášky:

Elektronickou cestou v on-line formuláři: https://casomierapt.com/event/slezska-harta-bike-maraton/

Uzávěrka přihlášek + startovné:

do pátku 31. 5. 2024:

CROSS KANEC – 500,- Kč

CROSS LONČÁK – 400,- Kč

CROSS SELE – 100,- Kč (děti do 6 let zdarma)

Přihlášení na místě + startovné: 

CROSS KANEC – 700,- Kč
CROSS LONČÁK – 700,- Kč
CROSS SELE – 100,- Kč (děti do 6-ti let zdarma)

Startovné je uhrazeno a jeho výše je platné, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

Úhradu startovného proveďte:
a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100
b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli
V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím e-mailu. Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč

Časomíra a výsledky:

Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem.
Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů
V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován! Po ukončení závodu je nutné čip odevzdat pořadateli.

Start a cíl:

Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E)

Občerstvení:

CROSS KANEC – 3 občerstvovací stanice

CROSS LONČÁK – 2 občerstvovací stanice

Ceny:
Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry nebo medaile a dárkové balíčky (CROSS KANEC, CROSS LONČÁK).

Kategorie CROSS SELE – drobné dárkové balíčky, pro první tři v kategorii pak dárkový balíček a medaile. Účastnická medaile pro všechny účastníky

Finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí:

CROSS KANEC
Muži Ženy
1. místo – 5 000,- Kč 1. místo – 2 000,- Kč
2. místo – 3 000,- Kč 2. místo – 1 500,- Kč
3. místo – 2 000,- Kč 3. místo – 1 000,- Kč

CROSS LONČÁK
Muži Ženy
1. místo – 3 000,- Kč 1. místo – 2 000,- Kč
2. místo – 2 000,- Kč 2. místo – 1 500,- Kč
3. místo – 1 500,- Kč 3. místo – 1 000,- Kč

Podmínky účasti:

 1. Poslání online přihlášky prostřednictvím internetu a zaplacení startovného nahrazuje písemný podpis účastníka na přihlášce v listinné podobě.
 2. Za start závodníka mladšího 18 let zodpovídá jeho zákonný zástupce. V tomto případě vyžadujeme při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.
 3. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně přípravy na závod.
 4. Pořadatel není zodpovědný za škody na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
 5. Závodník musí mít cyklistickou přilbu, kterou musí mít umístěnou na hlavě po dobu závodu. V případě sundání přilby během závodu, může být závodník diskvalifikovaný.
 6. Závod se jede za plného silničního provozu.
 7. Klasifikovaní budou závodníci, kteří projedou celou trať, včetně všech traťových kontrol.
 8. Pokud by se nemohl závod uskutečnit z důvodu živelní pohromy, epidemie nebo výjimečného stavu, startovné se nevrací.
 9. V případě, že se přihlášený závodník z jakýchkoliv důvodů nedostaví na start, nevzniká přihlášenému účastníkovi nárok na vrácení startovného.
 10. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:
  “Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo majetku, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.”
 11. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.
 12. Účastník, nebo jeho zákonný zástupce odesláním online přihlášky/podpisem v případě tištěné přihlášky souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR pro potřeby organizace závodu a s jejich zveřejněním v seznamech týkajících se závodu. Po závodě budou všechny údaje z databáze přihlášek organizátorem vymazané.
 13. Účastník, nebo jeho zákonný zástupce odesláním online přihlášky/podpisem v případě tištěné přihlášky souhlasí se zveřejněním fotografií a videí vytvořených na závodech.
 14. Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
 15. Závod se jede za každého počasí (vyjma živelních pohrom).

 

Povinná výbava:

Cyklistická helma

Doporučená výbava:

Základní servisní vybavení, náhradní díly; základní lékárnička.

Prezentace:

Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E)

Časový harmonogram:

7:30 – 9:30 hod Prezentace
10:20 hod Seznámení s trasou závodu
10:30 hod Start hlavního závodu, CROSS KANEC
10:50 hod Start závodu CROSS LONČÁK
11:00 hod Start dětského závodu CROSS SELE
14:00 hod Vyhlášení vítězů*
*čas se může změnit, dle dojezdu závodníků

Trasa CROSS KANEC (70 km):

Start v 10:30 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)
U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most – Venušina sopka – Mezina – Bruntálský les – Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Horní Benešov – Staré Heřminovy – Slezská Harta – Bílčický lom – kolem vrcholu Velký Roudný – Roudno – Nová Pláň. Značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, bílé fábory.

Trasa CROSS LONČÁK (40 km):

Start v 10:50 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)
U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov – Černý Most – Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Leskovec nad Moravicí – hráz Slezská Harta – kolem Velkého Roudného – Roudno – Nová Pláň. Značení žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory.

Trasa CROSS SELE

Start v 11:00 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)

Kontakt:

Mikroregion Slezská Harta
Leskovec nad Moravicí č. p. 204
793 68 Dvorce
www.bikemaraton-slezskaharta.cz