Historie

Historie

Začátek vzniku závodu sahá do roku 2010 pojatý více jako zábava s jednou tratí vedoucí kolem Slezské Harty jinak než dnes a z jiného místa (start na Uhlířském vrchu v Bruntále). Myšlenka vytvořit na území mikroregionu pravidelnou sportovní akci, která se stane tradicí, vznikla mezi starosty Mikroregionu Slezská Harta už rok předem pořádáním cyklovýletu kolem Slezské Harty. Tato cykloakce byla v následujícím roce rozšířena o závod. Každým rokem měl závod jiné pojetí až se vykrystalizoval do dnešní podoby se stabilními tratěmi a stabilním zázemím. Poučením ze zkušeností z minulých ročníků a díky velké oblibě zúčastněných cyklistů v nádherném prostředí přehrady bylo načase pořádat závod profesionálněji z hlediska organizace, zázemí, tratí atd. Do názvu závodu se zapletl kňour, až z toho vznikl závod pro Kance (65 km), Lončáky (35 km) a Selátka (pro děti).

Od roku 2012 tak mohl startovat závod v Horním Benešově, s vynikajícím sportovním zázemím, teplou sprchou a dobrým gulášem. Zázemí bylo na takové úrovni, že ani nepřízeň počasí pořadatele nezastavila. Závodníci zde mohli pociťovat komfort kvalitních sportovišť. V pozdějších letech bylo nutné přistoupit ke změně místa startu a cíle závodu, kvůli nemožnosti zajištění parkovacích ploch (investiční akce ve městě). Od roku 2022 se tak závod nově koná v malebné obci u přehrady Slezská Harta, v Nové Pláni. 

Samotný závod vede přes zajímavá místa. Po startu závodníci projíždějí pěkným Mírovým náměstím s policejním doprovodem a následně opouštějí Horní Benešov. Za městem vyjíždějí na násep bývalé železniční tratě a jedou do Starých Heřminov, ve kterých přejíždějí Pusté Držkovice, bývalou vesnickou usedlost čtvercového půdorysu. Průjezdem přes les se blíží k přehradě až k vyhlídce a při sjezdu do hlubokého údolí Moravice vybafne na závodníky dokonalé dílo člověka, sypaná hráz. Odtud vede trať kolem díla přírodního, nejdelšího lávového proudu sopky Velký Roudný. Viditelným důkazem je aktivní čedičový lom odkrývající jeho minulost a u kterého se nachází i první občerstvovačka. Zde se závod rozděluje a Lončáci pokračují zpět do Horního Benešova, zatímco Kanci uhání až k samotnému počátku vzdutí řeky Moravice. Po přejetí koruny hráze přijíždějí Lončáci podél břehu přehrady do Leskovecké zátoky. Projetím kolem půjčovny lodí a přes dřevěnou lávku u restaurace U Kormidla a zdoláním menšího kopečku se závodníkům odkryje další nádherný pohled na přehradu. Závodníci zde mají vodu jako na dlani a na trati potkají i repliku zatopeného Saligerova mostu. Železobetonový most navržený leskoveckým rodákem profesorem Rudolfem Saligerem dnes mohou obdivovat pouze potápěči. Od přehrady se trať odklání do hustých razovských lesů vedoucí i přes horní tok říčky Hvozdnice až na asfaltovou cestu. Po cestě z kopce je už na dohled cíl a projetím pod vrchem Strážisko (Hudberg) vjíždějí závodníci do ulic města. Poslední stoupání po asfaltovém povrchu a cyklomaraton mají za sebou.

Od první společné občerstvovačky Kanci směřují do Roudna přes louky kolem břehů přehrady a klikatými lesními uličkami. Zdoláním hluboké strže se závodníci chystají pozdravit nejmladšího člena nízkojesenických sopek Velkého Roudného pohlazením po jeho svahu. Po krátkém zdržení přijíždějí do středu obce Roudno kolem kostela sv. Michaela a pokračují po asfaltové hlavní cestě až do Volárny. Za autobusovou zastávkou zajíždějí zpět na dohled přehrady po trati vedoucí do Nové Pláně. Při vjezdu do obce se vynoří velká budova známé stáčírny artéské vody Horský pramen (Nutrend) a při výjezdu z obce se závodníci dostávají po hlavní asfaltové cestě k Černému mostu na druhý konec přehrady. Za mostem Kanci odbočují z hlavní cesty a vydávají se po zajímavém technickém úseku tratě podél strmých břehových svahů a skalních výchozů. Po projetí tohoto úseku následuje prudké stoupání s krátkým úsekem po vrstevnici až do Meziny. Na konci stoupání přichází vhod druhá občerstvovačka včetně připraveného servisu kol. Po namáhavém stoupání následuje příjemné klesání kolem Venušiny sopky a jejího lávového proudu až do Mexika, chatové mezinské oblasti. Závodníci přejíždějí dřevěnou lávku přes Černý potok a na druhém břehu opět stoupají do prudkého kopce. Po projetí lesní a polní cesty vjíždějí na úzkou asfaltovou uličku v Dlouhé Stráni. Za obcí se dostávají opět na polní cestu míjející půvabný bezejmenný rybník a po delším úseku vjíždějí do lesa do náročného terénu. Při vyjetí z lesa na hlavní asfaltovou cestu čeká na závodníky po pár metrech třetí a poslední občerstvovačka v Razové na křižovatce u kaple. Do cíle je to zhruba 13 km a proto je třeba zajet zpátky do pořádného terénu hustých razovských lesů. Po překonání menšího brodu říčky Hvozdnice mají závodníci cíl na dosah a závěr tratě už je shodný s kratší tratí Lončáků.

Děkujeme všem závodníkům, kteří se zúčastňují našeho závodu i těm, kteří se k nám teprve chystají. Děkujeme také všem partnerům a sponzorům, dobrovolníkům nevyjímaje.

Těšíme se na Vás

Realizační tým závodu SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON.