Propozice

index1

SLEZSKÁ HARTA SUPERIOR BIKE MARATON

index

10. ročník závodu horských kol kolem přehrady

Slezská Harta

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta, Moravskoslezský kraj, Velsbike s.r.o. a Gemec Slezská Harta, z.s, závod proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Jana Krkošky a se souhlasem státního podniku Lesy ČR.

Termín: sobota 8. června 2019

Klasifikace:

Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu.

Tratě:

 • CROSS ELEKTRO BIKE závod na 65 km (terén 80%, asfalt 20%)
 • CROSS KANEC SUPERIOR BIKE závod na 65 km (terén 80%, asfalt 20%)
 • CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE závod na 35 km (terén 70%, asfalt 30%)

Kategorie:

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas zákonného zástupce.

Počet účastníků omezen na 500 závodníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií při nedostatečné účasti.

CROSS ELEKTRO kolo

E1 Muži nad 18 let

E2 Ženy nad 18 let

CROSS KANEC SUPERIOR BIKE               

P1    Profi muži nad 18 let (závodník s licencí)       

P2    Profi ženy nad 18 let (závodník s licencí)           

K1    Junioři 15-17 let               

K2    Muži 18-39 let                                   

K3    Muži 40 let a starší               

K4    Muži 50 let a starší               

K5    Juniorky 15-17 let               

K6    Ženy 18-39 let

K7    ženy 40-49 let                   

K8    Ženy 50 let a starší

CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE

    L1    Junioři 15–17 let

    L2    Muži 18-39 let

    L3    Muži 40 let a starší

    L4    Muži 50 let a starší

    L5    Juniorky 15-17 let

    L6    Ženy 18-39 let

    L7    Ženy 40 let a starší

    L8    Ženy 50 let a starší

CROSS SELE

H13    žáci starší     13-14 let (2005-2006) – otevřený okruh – 7 km

D13    žákyně starší    13-14 let (2005-2006) – otevřený okruh – 7 km

H11    žáci mladší    11-12 let (2007-2008) – otevřený okruh – 7 km

D11    žákyně mladší    11-12 let (2007-2008) – otevřený okruh – 7 km

H9    hoši         9-10 let (2009-2010) – fotbalové hřiště, okruh 6x – 2,7 km

D9    dívky         9-10 let (2009-2010) – fotbalové hřiště, okruh 6x – 2,7 km

H7    hoši         7-8   let (2011-2012) – fotbalové hřiště, okruh 4x – 1,8 km

D7    dívky         7-8   let (2011-2012) – fotbalové hřiště, okruh 4x – 1,8 km

H5    hoši         5-6   let (2013-2014) – fotbalové hřiště, okruh 2x – 900 m

D5    dívky         5-6   let (2013-2014) – fotbalové hřiště, okruh 2x – 900 m

H3    hoši         3-4 roky (2015-2016) – fotbalové hřiště, 150 m, odrážedlo + kolo

D3    dívky         3-4 roky (2015-2016) – fotbalové hřiště, 150 m, odrážedlo + kolo

 

Přihlášky:

Elektronickou cestou v on-line formuláři: https://www.gitima.cz/bikemaraton/2019/registrace

Uzávěrka přihlášek + startovné: do pátku 31. 5. 2019:

CROSS ELEKTRO BIKE – 400,- Kč

CROSS KANEC SUPERIOR BIKE – 400,- Kč

CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE – 300,- Kč

CROSS SELE SUPERIOR BIKE – ZDARMA

Přihlášení na místě + startovné:

CROSS ELEKTRO BIKE – 500,- Kč
 

CROSS KANEC SUPERIOR BIKE – 500,- Kč

CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE – 500,- Kč

Startovné je uhrazeno a jeho výše je platné, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

Úhradu startovného proveďte:

 1. a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100
 2. b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli

    V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím e-mailu.     Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.

    V případě neúčasti se startovné nevrací.

    V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč

Časomíra a výsledky:

    Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem. Na trase závodu budou umístěny mezičasy. Na trase CROSS KANEC a CROSS ELEKTRO dva mezičasy, na trase CROSS LONČÁK jeden mezičas.

    Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů

    V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován!

Start a cíl:

    Horní Benešov, sportovní areál, ulice Nerudova

Občerstvení:

    CROSS KANEC SUPERIOR BIKE,CROSS ELEKTRO BIKE – 3 občerstvovací stanice

    CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE – 1 občerstvovací stanice

Servis: 37 km, občerstvovací stanice, Mezina   

Ceny:

Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry a dárkové koše (CROSS KANEC SUPERIOR BIKE, CROSS ELEKTRO KOLO, CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE).

    Kategorie CROSS SELE SUPERIOR BIKE – dárkové balíčky, medaile

 

Finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí:

   

CROSS KANEC SUPERIOR BIKE

        Muži                            Ženy

 1. místo – 5 000,- Kč                    1. místo – 2 000,- Kč       
 2. místo – 3 000,- Kč                    2. místo – 1 500,- Kč
 3. místo – 2 000,- Kč                    3. místo – 1 000,- Kč

CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE:

        Muži                            Ženy

 1. místo – 3 000,- Kč                  1. místo – 2 000,- Kč       
 2. místo – 2 000,- Kč                  2. místo – 1 500,- Kč
 3. místo – 1 500,- Kč                   3. místo – 1 000,- Kč   

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné     přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:
   
„Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli     nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.
Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.“

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Beru na vědomí, že v rámci závodu projíždím úsekem staveniště (Staré Heřminovy) na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že poskytnutá osobní data budou určeny pouze pro potřeby závodu, nebudou se dále zpracovávat a následně budou vymazána.

 

Prezentace:

    Horní Benešov, ulice Nerudova, sportovní areál – sportovní hala

Časový harmonogram:

 

    7:30 – 9:30 hod        Prezentace

    10:20 hod        Seznámení s trasou závodu

    10:30 hod        Start hlavního závodu, CROSS KANEC SUPERIOR BIKE, CROSS ELEKTRO BIKE

    10:40 hod        Start závodu CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE

    10:50 hod        Start dětského závodu CROSS SELE SUPERIOR BIKE

    15:00 hod        Vyhlášení vítězů

    15:30 hod        Losování cen – tombola

 

Trasa CROSS KANEC SUPERIOR BIKE, CROSS ELEKTRO BIKE(65 km):

 

    Start v 10:30 hodin z Horního Benešova, ulice Nerudova (fotbalové hřiště) dále pod hráz přehrady Slezská     Harta, kolem vrcholu Velkého Roudného a Venušiny sopky a v lesích nad Rázovou do Horního Benešova,     značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, bílé fábory.

 

Trasa CROSS LONČÁK SUPERIOR BIKE (35 km):

 

    Start v 10:40 hodin z Horního Benešova, ulice Nerudova (fotbalové hřiště) dále pod hráz přehrady Slezská     Harta, dále kolem přehrady do Leskovce nad Moravicí a kolem Rázové zpět do Horního Benešova. Značení     žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory.

 

Prodejní stánek
V letošním roce jsme pro Vás připravili ve spolupráci s partnerem našeho závodu prodejní stánek, kde si budete moci zakoupit náhradní díly na kolo, včetně doplňků stravy.

 

Kontakt:

    Mikroregion Slezská Harta

    Leskovec nad Moravicí č. p. 204

    793 68 Dvorce

    www.bikemaraton-slezskaharta.cz